Traç

Grup format per persones interessades en la pintura amb ganes d'augmentar el seu horitzó pràctic i teòric.